Area maps in LocalFocus

Nederland

+
 • Gemeenten Nederland (2021)   .csv   .xlsx
 • Gemeenten Nederland (2022)   .csv   .xlsx
 • Gemeenten Nederland (2022, voor 24 maart)   .csv   .xlsx
 • Provincies Nederland   .csv   .xlsx

Nederland / Wijk, buurt en postcode

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Buurten per gemeente

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Postcodes per gemeente

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Wijken per gemeente

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Buurten per provincie

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Postcodes per provincie

+

Nederland / Wijk, buurt en postcode / Wijken per provincie

+

Nederland / Bestuurlijk

+

Nederland / Fysiek

+

Nederland / Gemeenten, voorgaande jaren

+

Nederland / Sociaal

+
 • Arbeidsmarktregio's   .csv   .xlsx
 • Centrumgemeente maatschappelijke opvang & beschermd wonen   .csv   .xlsx
 • Centrumgemeenten vrouwenopvang / geweld in huiselijke kring   .csv   .xlsx
 • Concessiehouders Wlz-regio's   .csv   .xlsx
 • GGD's   .csv   .xlsx
 • HLZ-regio's (Hervorming Langdurige Zorg)   .csv   .xlsx
 • Intergemeentelijke sociale diensten   .csv   .xlsx
 • Jeugdzorgregio's   .csv   .xlsx
 • Kamer van Koophandel   .csv   .xlsx
 • Landbouwgebieden   .csv   .xlsx
 • Landbouwgebieden (groepen)   .csv   .xlsx
 • NVM-regio's   .csv   .xlsx
 • Passend Onderwijs - Primair Onderwijs   .csv   .xlsx
 • Passend Onderwijs - Voortgezet Onderwijs   .csv   .xlsx
 • RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt)   .csv   .xlsx
 • Sociale Werkvoorziening   .csv   .xlsx
 • Veilig Thuis regio's   .csv   .xlsx
 • Woningmarktregio's (Woningwet)   .csv   .xlsx
 • Zorgkantoorregio's   .csv   .xlsx

Nederland / Veiligheid

+

België

+

Internationaal

+

Internationaal / Provincies per land

+

Internationaal / NUTS-regio's

+