Databot

Inhoudsopgave

Waarom Databot?

2 Maak een nieuwe taak

Maak een nieuwe taak in 3 stappen:

3 Opdrachten

In het de spreadsheet-tab die jij heb aangewezen als opdrachten-tab. In dit tabje ga jij de opdrachten onder elkaar plaatsen. De Databot voert ze een-voor-een uit.

In kolom A plaats je opdrachten en vanaf kolom B kan je extra opties meegeven. Dit noemen we opties. Bij de meeste opdrachten heb je 1 of meer verplichte opties.

Voor de taken zul je waarschijnlijk twee handelingen veel gebruiken. Met lees haal je dataset op vanaf het internet, en met schrijf sla je hem op in een andere tab van deze spreadsheet. Tussen lees en schrijf gebruik je andere opdrachten om de tabel te bewerken.

Je kan de onderstaande template gebruiken als starter voor jouw opdrachten-tab. Op rij 1 staan de kolomnamen en op rij 2 en verder kan jij opdrachten onder elkaar plaatsen.

databot1

4 lees

Een url naar een csv-bestand om in te lezen.

(Optioneel) Als optie 1 een Cbs-link is, dan heb je nog opties die kan gebruiken met optie 2 en verder:

  1. Hou dataset wel of niet bij met nieuwe datums. Gebruik met nieuwe of zonder nieuwe. Databot vraagt dan bij cbs alle datums op vanaf de eerste datum die jij hebt geselecteerd. Als het cbs een nieuwe maand publiceerd, dan zal Databot deze nieuwe maand meenemen. Standaard worden cbs-datasets niet bijgewerkt met nieuwe datums.
  2. Filter maanden, kwartalen of jaren met alleen maanden, alleen kwartalen of alleen jaren.
lees Voorbeeld:

Lees Cbs-dataset: databot2

Lees Cbs-dataset en neem ook nieuwe datums mee: databot3

Lees Cbs-dataset en neem ook nieuwe datums mee, en filter maanden. Zo hou je een lijst met alleen maanden over: databot4

5 schrijf

Sla het resultaat op in een ander spreadsheet-tabje.

schrijf Voorbeeld:

Vul een andere spreadsheet-tab met het huidige resultaat. databot5

6 verwijder kolom

Verwijder een kolom.

verwijder kolom Voorbeeld:

Verwijder kolom Perioden_code: databot6

Verwijder kolom B: (Let op! Kolom C wordt na deze opdracht kolom B. Het is wellicht beter om kolom aan te wijzen met een kolomnaam) databot7

7 hernoem kolom

Geef de kolom een andere naam. Let op: na deze opdracht moet je de nieuwe kolomnaam ook gebruiken in opdrachten waar je een kolomnaam moet opgeven.

hernoem kolom Voorbeeld:

Hernoem kolom Perioden_code in Maanden: databot8

Hernoem kolom B in Maanden: databot9

8 verwijder rijen

Verwijder alle rijen die voldoen aan een voorwaarde in een kolom.

verwijder rijen Voorbeeld:

Verwijder rijen waar de waarde in kolom Perioden_code eindigt op 2022: databot10

Verwijder rijen waar kolom Value geen waarde heeft (de kolom is leeg): databot11

9 vervang waarde

Vervang alle inhoud van alle cellen in een kolom die exact matchen met een opgegeven waarde.

vervang waarde Voorbeeld:

Verwijder vervang prijsindex voor Inflatie in kolom Eenheid: databot12

10 vervang tekens

Vervang een of meer tekens in een kolom voor een opgegeven waarde.

vervang tekens Voorbeeld:

Vervang alle 2021/2022 in de kolom Perioden voor 2022: databot13

Verwijder alle asterisken in de kolom Perioden: databot14

11 doe

Voer andere opdrachten uit die in een ander spreadsheet-tabje zijn opgeslagen. Dit is handig wanneer je bepaalde opdrachten veel gebruikt. Je kan deze opdrachten dan in een losse spreadsheet opslaan en meerdere taken kunnen verwijzen naar deze opdrachten.

doe Voorbeeld:

Voer opdrachten in een ander spreadsheet-tabje uit: databot15